Työssäoppimisjakson kuulumisia

Yleinen

Nainen leikkaa melonia suurkeittiössä.

Opiskelija TOP-jaksolla. Kuva: Katrin Ventsel

kirjoittajat: Erja Jalo, Stadin Ao ja Virve Vainio, Haaga-Helia

Stadin ammatti- ja aikuisopiston elintarvikealan opiskelijaryhmä palasi takaisin kouluun työssäoppimisjaksolta. Opettajien Annika Kuusijärvi ja Erja Jalo johdolla vaihdettiin kokemuksia ja tunnelmia. Mukana keskustelemassa myös Stadin AO:n työvalmentaja Salla Törölä ja Digisti-hankkeen yhteistyökumppani Virve Vainio Haaga-Heliasta.

Työssäoppimispaikkoina oli leipomoita, ruokatoreja, myymäläleipomoita ja myös yksi tuoretuotteita valmistava yritys. Opiskelijat kertoivat seikkaperäisesti kokemuksistaan työpaikoilta. Kokemusta oli kertynyt taikinan valmistamisesta, paistamisesta, pakkaamisesta, tuotteiden esille laitosta, erikokoisten tuotemäärien valmistamisesta, asiakaspalvelusta, salaatinteosta, omavalvonnan merkintätavoista, ruoanvalmistuksesta ja erilaisista työjärjestyksistä. Osa opiskelijoista oli saanut hoitaa joitakin työtehtäviä aivan itsenäisesti. Omavalvonnan toteutumisesta työpaikalla keskusteltiin pitkään, millä tavalla sitä eri työpaikoilla toteutettiin.

Portfoliotyöskentelyn jatkuminen myös työssäoppimisessa vahvisti oppimista ja selvensi kokonaisuuksia. Opiskelijat kertoivat ottaneensa kuvia työpaikalta, silloin kuin se oli mahdollista. Muistiinpanoja oli tehty ahkerasti portfolioon.  Opiskelijat kuvailivat monia esimerkkejä siitä, miten he olivat työssään saaneet rutiinia ja arvokasta kokemusta. Vastuuta tehtävistä oli koko ajan tullut lisää. Näyttösuunnitelman laatimista ei koettu lainkaan vaikeaksi, kun asiat oli jo moneen kertaan tulleet esille ja vaikeat käsitteet olivat portfoliomerkintöjen avulla tulleet tutuiksi. 

Opiskelijoiden kokemus pääsystä työyhteisöihin sisään oli positiivinen. He olivat tarvitessaan saaneet hyvin apua. Työyhteisössä oli mukava ja rento ilmapiiri. Työn raskaus oli myös pantu merkille. Opiskelijat kertoivat olleensa melkoisen puhki työpäivän jälkeen. Siitä sukeutuikin ryhmän sisällä vilkas keskustelu ergonomiasta: miten työhyvinvointia voi pitää yllä ja miten ennaltaehkäistä esim. selän tai jalkojen kipeytymistä. Kuntosaliakin oli ryhdytty käyttämään.

Opiskelijoiden saama palaute työpaikkaohjaajilta oli kannustavaa. Oma-aloitteisuudesta ja työhön sitoutumisesta kiiteltiin.  Loppuarvioinnit olivat kauttaaltaan hyviä. Paljon jakson onnistumisesta kertoo myös se, että useampia heistä oli kysytty kesätöihin ja yksi opiskelijoista sai heti oppisopimuspaikan.

Last modified: 24.2.2023