Nuoret kaipaavat enemmän tukea digimaailmassa toimimiseen. 

Diginatiivius ei takaa taitoja toimia digitaalisessa maailmassa.

”Nuorten digitaidot” -kartoituksen (30.8.2021) mukaan digitaalisten palveluiden käytön kipupisteet liittyvät nuorilla palvelujen löydettävyyteen, ymmärrettävyyteen ja käytettävyyteen.

DIGISTI-hanke

DIGISTI – Digiataidot haltuun toisella asteella on Euroopan unionin ja Euroopan sosiaalirahaston rahoittama hanke. Hankkeen tavoitteena on kehittää ja parantaa toisen asteen opiskelijoiden sekä ohjaus- ja pedagogisen henkilöstön digitaalisia taitoja tilanteessa, jossa koronapandemia on vaikuttanut merkittävästi toisella asteella opiskelemiseen, opiskelijoiden työllistymiseen ja hyvinvointiin. Hanke rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. Hanke on alkanut syyskuussa 2021 ja jatkuu elokuulle 2023.

Hankkeen toteuttajat ovat Humak, Haaga-Helian Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu, Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö ja Wenhe Oy. Kohdeoppilaitoksina on toisen asteen oppilaitoksia pääkaupunkiseudulta Careeria, Hyria, Omnia, Live-säätiö, Stadin AO, Varia ja Keuda.

Hankkeen tavoitteena on lisätä heikommassa asemassa olevien opiskelijoiden hyvinvointia ja helpottaa työelämään tai jatko-opintoihin siirtymistä. Tähän tavoitteeseen pyritään tukemalla ja kehittämällä opiskelijoiden digitaalisia taitoja, jotka ovat edellytyksenä sekä opinnoissa pärjäämisen että työllistymisen näkökulmasta. Hankkeessa pyritään myös tavoittamaan yksinäisyyttä kokeneet opiskelijat tarjoamalla heille verkossa tapahtuvaa nuorisotoimintaa.

Katso tästä video, jossa hankkeen projektipäällikkö Jenni Hernelahti kertoo, mistä hankkeessa on kysymys (kesto 2,5 min).

Laurea, Haaga-Helia, Humak, Wenhe, Vamos, Vipuvoimaa EU:lta ja ESR.