Tarkkaa havainnointia ja syvällistä reflektointia päiväkodissa

Yleinen

Stadin ammattiopiston sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon opiskelijat osallistuivat kokeiluun, jossa he työskentelivät neljän hengen ryhmissä päiväkoti Violanpuistossa.  Kuutena aamupäivänä syys-lokakuun aikana päiväkodin työntekijät ottivat avoimin mielin opiskelijat oman päiväkotiryhmänsä toimintaan mukaan.

Vaaleanpunaiset kumisaappaat, joissa pilkkuja.

Ammattiopettajien Mari Torkkelin ja Aila Kuusion sekä päiväkodin johtaja Karoliinan Salmisen tiivis yhteistyö tuotti 16 ensimmäisen vuoden opiskelijalle paljon tietoa ja elämyksiä suomalaisesta päiväkodin toiminnasta. Opiskelijat tekivät tarkkoja havaintoja erilaisista vuorovaikutus- ja toimintatilanteista sekä ottivat ohjeiden mukaisesti kuvia tiloista ja välineistä. Opiskelijat osallistuivat myös työtoimintaan.

Jokaisen aamupäivän jälkeen päiväkoti tarjosi tilan havaintojen purkamiseen ja yhteiseen reflektointiin, johon myös päiväkodin johtaja aktiivisesti osallistui.  Näistä muodostui erinomaisia oppimisen paikkoja. 

Kunkin käynnin jälkeen opiskelijat tallensivat itse ottamansa kuvat ja muistiinpanot Google Classroom -alustalle omaan kansioonsa ja jatkoivat kirjoittamista kuvien avulla. Kuva palauttaa mieleen päiväkodin tilanteen, jolloin opiskelijan on helpompi päästä alkuun kirjoittamisessa. Tämän ryhmän kaikille opiskelijoille suomen kieli on vieras kieli.

”Tänään opin, että se tunne, joka sinulla on sisälläsi, jos näytät sen, lapsi poimii sen heti – esimerkiksi jos sinulla on kiire tai jännittynyt, lapsi tekee niin kuin sinä. Tänään opin, että kärsivällisyys on avain menestykseen lasten kanssa.”

Nyt opiskelijat ovat valmistautumassa varsinaiseen harjoitteluun (KOS-jakso) eri päiväkodeissa.  Opiskelijat jatkavat havainnointien ja kuvien kirjausta vapaamuotoisena työpäiväkirjana Classroomiin. Opettajat ja työpaikkaohjaajat käyttävät työpäiväkirjaan kertyvää aineistoa ohjauksessa varhaiskasvatustyön eri vaiheiden jäsentämiseen ja ammattitaitovaatimusten oivaltamiseen.

Opiskelijoita kirjoittamassa pöydän äärellä kiitoskirjeitä. Toisessa kuvassa kiitoskirje, jossa kirjoitettu teksti "Kiitos Violanpuiston väelle! että annoitte meille mahdollisuuden käydä tutustumasta päiväkodin. Saimme tiedot miteen hoitamme lapset päiväkodissa, miten puhutaan lapsille ja miten ne leikkivät päiväkodissa".
Opiskelijat laativat koulussa pienryhmittäin kiitoskirjeitä päiväkoti Violanpuistoon.

Digisti-hankkeessa Haaga-Helia AOKK sparraa opettajien ja työpaikkaohjaajien välistä yhteistyötä. Työvälineenä käytetään jo tuttuja digivälineitä ja -ohjelmia.  Varhaiskasvatusalan sparrauksessa pyritään pitkäkestoiseen prosessiin, jossa opiskelijan tuottamaa digitaalista dokumentointia käytetään systemaattisena ohjauksen välineenä.

Last modified: 31.10.2022