Digitaalinen portfolio tukee opiskelijan oppimista ja digitaitoja

Uutinen, Yleinen

Stadin ammatti- ja aikuisopiston (Stadin AO) elintarvikealan perustutkinnon opiskelijaryhmä (15 opiskelijaa)  aloitti opintonsa helmikuussa 2022. Ryhmässä on sekä nuoria että aikuisia. Portfoliotyöskentelyä alettiin harjoitella jo keväällä, ensimmäisten koulun leipomossa opeteltujen ammattitöiden jälkeen.

Portfoliotyöskentelyn tarkoituksena on aktivoida opiskelijaa oman oppimisensa suhteen.  Ammatinopettaja Erja Jalo kertoo, miten tämä tehdään: ”Työsalissa harjoiteltuja työtehtäviä ja teoriassa opittuja asioita palataan muistelemaan ja  tarkastelemaan portfoliotyöskentelyn aikana. Portfolioon on mahdollista raportoida tehdystä työstä omaan tyyliin, esim. mitkä asiat opiskelija on itse kokenut uudeksi, tutuksi, helpoksi tai hankalaksi. Opiskelijaa kannustetaan tekemään portfolioon erilaisia havaintoja työn suorittamisesta ja uuden oppimisesta. Portfoliota käytetään tehtyjen töiden ja oppimistapahtumien muistipankkina.”

Syyskauden alussa opiskelijat ottavat eri työvaiheista kuvia ammattityön tunneilla ja teoriatunneilla siirtävät niitä portfolioon.  Joku opiskelija aloittaa raportoinnin reseptistä, toinen kuvailee tapahtumia, kolmas kertoo ensin fiiliksensä. Suomi toisena kielenä – tunneilla kieliasua tarkennetaan ja oikeita rakenteita harjoitellaan.

Seuraavassa vaiheessa lokakuussa portfolioon kerätään aineistoa, jota hyödynnetään fysiikan ja kemian opetuksessa. Silloin tutkitaan erilaisia ammattityössä esiintyviä ilmiöitä, kuten Maillardin-reaktio (ruskistuminen) tai sitko (parempi leipoutuvuus). Opiskelijat kirjaavat ammattityötunneilla havaitsemiaan ilmiöitä portfolioon ja oppivat niistä lisää fysiikkan ja kemian opetuksessa.

Kolmannessa vaiheessa joulukuussa, porfoliota hyödynnetään työpaikkajakson aikana. Opiskelija jatkaa edelleen portfolion tekoa tutkintotavoitteiden mukaan ja kirjaa työelämässä oppimisesta uusia kokemuksia ja aiheita muistiin.  Opiskelija voi antaa linkin omaan portfolioonsa työpaikkaohjaajalle, jolloin ohjaaja pääsee näkemään portfolioon syntyvää materiaalia työpaikkajksolta ja voi kommentoida sitä.

Digisti-hankkeessa Haaga-Helia AOKK sparraa opettajien ja työpaikkaohjaajien välistä yhteistyötä. Työvälineenä käytetään jo tuttua digivälinettä.  Elintarvikealan sparrauksessa pyritään pitkäkestoiseen prosessiin, jossa opiskelija itse tuottaa opiskelumateriaalia omasta toiminnastaan. Materiaalin tuottamisesta halutaan tehdä luonteva osa opiskelua ja materiaalin käyttöä harjoitellaan systemaattisesti ohjauksen välineenä.

Last modified: 21.9.2022