Vamoksen kanssa harjoitellaan työnhaun digitaalisia taitoja

Yleinen

DIGISTI – Digitaidot haltuun toisella asteella -hankkeen yksi toteuttajista on Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön Vamos. Vamoksen työntekijöinä hankkeessa toimivat Aino Bain ja Suzanne Maysonet. Heidän tehtävänään on tukea nuoria työnhaussa ja siihen liittyvissä digitaalisissa taidoissa niin ryhmässä kuin yksilöllisesti.

Kevään 2022 aikana Aino ja Suzanne toteuttivat Omnian valma-ryhmälle uravalmennusta, jossa harjoiteltiin työnhaun digitaalisia taitoja. Valmennus aloitettiin nuorten tarpeesta työnhakuun liittyen. Aluksi valmennuksessa keskityttiin tutustumaan ryhmään, kartoittamaan olemassa olevia digitaalisia taitoja ja pohtimaan tietosuojan tärkeyttä.

Valmennuksen varrella tutustuttiin työnhaun eri kanaviin, niin live kuin digitaalisiinkin. Nykypäivän ja tulevaisuuden tärkeää työelämätaitoa verkostoitumistakin päästiin harjoittelemaan. Nuoret harjoittelivat työn hakemista laatimalla hakemuskirjeitä ja tekemällä lyhyitä videoita itsestään puhelimillaan.

Valmennuksen aikana nuoret pääsivät näkemään aitoa verkostoitumista, kun Aino ja Suzanne päättivät toteuttaa yhteistyössä Wenhe Oy:n kanssa nuorille aidot työnhaku- ja työhaastattelutilanteet. Wenhe Oy on myös yksi Digisti-hankkeen osatoteuttaja. Wenhe Oy oli laatinut nuorille oikean hakulomakkeen, joka heidän tuli digitaalisesti täyttää. Nuori sai “työnantajalta” soiton ja pääsi harjoittelemaan puhelinhaastattelua.

Nuorille oli ideoitu järjestää ryhmähaastattelu riippuen osallistujien määrästä, mutta paras hyöty nähtiin kuitekin yksilöhaastatteluissa, joihin kaikki nuoret osallistuivat. Yksilöhaastatteluita purettiin yhteisessä keskustelussa, jossa käytiin läpi haastattelussa esiin tulleita kysymyksiä ja työhaastatteluun valmistautumista.

Nuorilla oli myös mahdollisuus pelata Vamoksen VR-laseilla (virtual reality) peliä, jossa eteen tuli tehtäviä liittyen omaan vastuuseen omassa elämässä. Helsingin diakonissalaitoksen säätiön Vamos Helsinki oli osana tukemassa Mystery Life 24/7 -hankkeen kehittämistyötä ja valmennuksessa hyödynnettiin VR-laseja pelillistämisellä menetelmällä.

Aino ja Suzanne tekivät kevään aikana myös Keudassa pienimuotoisesti nuorten tarpeista nousevaa yksilövalmennusta työnhakuun ja sen ympärillä oleviin asioihin liittyen.

Last modified: 18.5.2022