15 digivinkkiä kasvattajille

Yleinen

Kaipaatko uusia vinkkejä toiminnalliseen verkkotyöskentelyyn nuorten kanssa? Digisti-hanke vinkkaa 15 erilaista tapaa lisätä yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutusta verkkotoiminnassa nuorten parissa. Vinkit on julkaistu Digisti-hankkeen Facebook-sivulla ja Twitter-profiilissa kevään 2022 aikana.

VINKKI 1: Yhdistäkää ääni ja liike tunteiden ilmaisuun verkossa

Ohjeista nuoria ilmaisemaan tämähetkinen tunteensa äänellä ja liikkeellä, jonka muut osallistujat toistavat. Kaikilla on tärkeää olla kamerat päällä, jotta tämä onnistuu. 

Verkossa vuorovaikutus on usein asiakeskeistä, ja tunteiden ilmaisulle ei jää tilaa. Välillä onkin hyvä harjoitella ihan tietoisesti tunteiden ilmaisemista verkkokeskusteluissa. Katso mallia toteutukseen @doninto3 videosta: https://youtu.be/gfWbFAh6Kd8  


VINKKI 2: Kiinnitä huomio saavutettavuuteen 

Saavutettavat palvelut parantavat kaikkien ihmisten mahdollisuutta käyttää palveluita, eivät ainoastaan erityisryhmien. Jo pieni panostus saavutettavuuteen parantaa palvelun käytettävyyttä. 

Miten voisit parantaa oman verkkotoimintasi saavutettavuutta? Katso vinkit Nuorille suunnatun verkkotyön foorumin materiaalista: https://koordinaatti.fi/fi/koordinaatti/nusuvefo/saavutettavuus-verkkopalveluissa   
 

VINKKI 3: Murra jää luonnelinnuilla  
 
Valitse dialle muutama luonnelintu (https://www.luonnelinnut.fi/tuotteet/postikortit) kuvauksineen ja kehota nuoria valitsemaan niistä se, mikä kuvaa itseä parhaiten. Jokainen laittaa chattiin valitsemansa linnun nimen ja kertoo, miksi valitsi juuri kyseisen linnun. 

On tärkeää, että verkkotilaisuuden alussa jokainen pääsee ääneen. Näin muut kuulevat jokaisen äänen ja tunnetilan, ja kynnys madaltuu myös jatkossa vuorovaikutukseen. Uudessa ryhmässä voi olla vaikea kertoa itsestä. Esittelyn apuna voi käyttää esimerkiksi luonnelintu-kortteja.   
 

VINKKI 4: Leikkikää rikkinäistä puhelinta 
 
Rikkinäinen puhelin sopii hyvin verkkotapaamisen aloitusharjoitukseksi ja sen myötä voidaan keskustella siitä, miten sama viesti voidaan tulkita eri tavoin. Gartic (https://garticphone.com/fi) tarjoaa hauskoja muunnelmia perinteisestä rikkinäisestä puhelimesta verkossa toteutettaviksi. 

Yhteisöllisen verkkotoiminnan perustana on se, että jokaisella osallistujalla on henkisesti turvallinen olo. Vain turvallisessa ryhmässä pystyy heittelemään keskeneräisiä ideoita, esittämään oman mielipiteensä ja olemaan eri mieltä. Erilaisilla ryhmäharjoituksilla voi lisätä turvallisuuden tunnetta, esimerkiksi rikkinäisellä puhelimella. 
 

VINKKI 5 : Haasta nuoria taukoliikuntaan ja ulkoiluun 

Tauottakaa etätyöskentelyä lähtemällä tahoillanne samaan aikaan ulos ja ottakaa kuva, jossa jalkanne ovat irti maasta. Lähettäkää kuvat käyttämällenne verkkoalustalle.

Yhteinen tekeminen on tärkeää myös etänä. Vaikka ollaan eri paikoissa, samaan aikaan saman asian tekeminen luo yhteenkuuluvuuden tunnetta. Liikunnallisuus tuo verkkotoimintaan mukaan kehollisuutta.  
  

VINKKI 6: Järjestä piirrä ja arvaa -kilpailu  
 
Skribblio (https://skribbl.io/) arpoo sanan piirtäjälle, ja muut yrittävät arvata, mistä sanasta on kyse. Samalla hyvä keino harjoitella suomen tai jonkin muun kielen sanoja!  

Piirustuskilpailu sopii hyvin vaikkapa muun tekemisen tauottamiseen tai osaksi avointa verkkonuorisotyötä.
 

VINKKI 7: Kertokaa tarinoita emojeilla  

Kehota nuoria kuvailemaan emojeilla, miten viikonloppu sujui. Kiva tapa keventää verkkotilaisuuden tunnelmaa alkuun, kerrata erilaisia emojeiden merkityksiä ja harjoitella luovuutta.

Jotta nuoret uskaltavat ottaa kantaa ja osallistua keskusteluun, on heidän koettava ryhmä turvalliseksi. Emojitarinointi on yksi tapa lisätä ryhmän yhteishenkeä ja psykologista turvallisuutta.  
 

VINKKI 8: Leikkikää piilosta 

Yksi valitsee maailman kartalta paikan, jonka muut koittavat arvata Googlen karttojen katunäkymän perusteella. Voit ohjeistaa nuoria esimerkiksi valitsemaan paikan, jossa he itse haluaisivat käydä.

Digitaalinen piiloleikki tarjoaa hauskan tavan harjoitella nettikarttojen käyttämistä. Pelialustana voi käyttää esim. https://hideandseek.world/  
  

VINKKI 9: Vierailkaa virtuaalimuseossa

Kehota osallistujia valitsemaan virtuaalikierroksen aikana pari itseään kiinnostavaa teosta ja esittelemään ne muille esimerkiksi ottamalla screenshotin ja kertomalla chatissa, miksi piti kyseisestä teoksesta.

Virtuaalimuseolla tai -opastuksella tarkoitetaan verkkoon rakennettua virtuaalista museokierrosta, jonka avulla voi vierailla museossa vaikkapa koululuokasta käsin. Tätä menetelmää on hyödynnetty mm. YAD:ssa: https://www.verke.org/vinkit/menetelmakuvaus-virtuaalinen-museokierros/  
 

VINKKI 10: Virittäytykää tunnelmaan   

Pyydä nuoria jakamaan netin striimauspalvelun kautta biisi, joka kuvastaa iloa / auttaa rentoutumaan / luo toivoa paremmasta / auttaa purkamaan vastoinkäymisiä. Keskustelkaa kappaleista. 

Musiikilla on suuri voima esimerkiksi tunteiden herättämisessä ja säätelyssä. Tämä harjoitus sopii tunnetaitokasvatukseen, ryhmäyttämiseen tai vaikka avoimeen nuorisotyöhön.  
 

VINKKI 11: Etsikää yhdistäviä asioita  

Jaa nuoret 3-4 hengen ryhmiin ja kehota heitä miettimään kolme yllättävää asiaa, jotka ovat heille yhteisiä. Nuoret voivat samalla harjoitella esimerkiksi Jamboardin käyttöä ja piirtää yhdistävät asiat sinne. 

Välillemme alkaa syntyä yhteys ja koemme olevamme samaa ryhmää, kun koemme että meillä on jotain yhteistä. Harjoituksessa voi käyttää esimerkiksi Googlen Jamboardia: https://jamboard.google.com/  
 

VINKKI 12: Kokeilkaa musiikkimaalausta 
 
Laittakaa itsellenne vierasta musiikkia, esim. klassista soimaan ja piirtäkää pareittain samaa kuvaa – mitä vain musiikki mieleen tuo. Katselkaa lopuksi parien tuottamia kuvia yhdessä. 

Yhdessä piirtäminen on oiva tapa lisätä yhteishenkeä ryhmässä. Tässä harjoituksessa yhdistyy luova toiminta ja digiosaaminen! Alustana voi käyttää ilmaista https://aggie.io/  
 

VINKKI 13: Mahdollista anonyymi osallistuminen   

Erityisesti käsiteltäessä henkilökohtaisia aiheita nuorille voi tuoda turvallisuuden tunnetta se, että he saavat esittää mielipiteensä anonyymisti. Answergarden (https://answergarden.ch/ ) tarjoaa tähän mahdollisuuden. 

Anonyymisti on matalampi kynnys oman mielipiteen ilmaisuun kuin omalla nimellä. Answergarden on yksi keino saada helposti käsitys siitä, mitä nuoret ajattelevat käsiteltävästä aiheesta.

 
VINKKI 14: Kehukaa toisianne 

Vetäjä tekee valmiiksi Padletiin (www.padlet.com) pohjan, jossa on jokaiselle osallistujalle oma sarake. Muut kirjoittavat alle kehuja. Positiivista palautetta on aina kiva saada! 

Verkkotapaamisissa keskitytään usein asiaan, eikä positiivisen palautteen antamiselle jää tilaa. On kuitenkin tärkeää muistaa kehua muita myös etänä! Kehuringin voi toteuttaa esimerkiksi Padletissa.

 
VINKKI 15: Testaa omat digitaitosi  

Verken itsearviointitestissä (https://verke1.typeform.com/to/Z6jN1pdT) testaat osaamistasi kaikissa digitaalisen nuorisotyön osaamisalueissa ja saat lopuksi ehdotuksia oman osaamisesi kehittämiseen. Varaa testille kunnolla aikaa! 

Meillä kaikilla on parantamisen varaa digiosaamisessa, koska teknologia ja digikulttuurit muuttuvat nopeasti. Reflektoimalla omaa osaamistasi tunnistat, missä olet jo hyvä ja missä olisi petrattavaa.

Last modified: 13.5.2022